THỐNG KÊ

  • Khách đang online: 7
  • Truy cập hôm nay: 341
  • Lượt truy cập: 8423036
  • Số trang xem: 10511644
  • Tổng số danh mục: 72
  • Tổng số sản phẩm: 967

QUẢNG CÁO

Bạn đang ở: Trang chủ

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 301 SPF

Giá: 13,800,000VNĐ  Giá KM: 9,800,000 VNĐ

Tốc độ 30 bản / phút. Khổ giấy lớn nhất: A4, Chức năng: Copy + In Mạng + Scan Màu Mạng + Fax. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 201 SPF

Giá: 10,800,000VNĐ  Giá KM: 6,800,000 VNĐ

Tốc độ 20 bản / phút. Khổ giấy lớn nhất: A4, Chức năng: Copy + In Mạng + Scan Màu Mạng + Fax. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 305spf

Giá: 15,700,000   Giá KM: 13,800,000

Tốc độ 30 bản / phút. Khổ giấy lớn nhất: A4, Chức năng: Copy 2 mặt + Fax.Bảo hành 2 năm, Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 402SPF

Giá: 14,700,000   Giá KM: 11,800,000

Tốc độ 40 bản / phút. Khổ giấy lớn nhất: A4, Chức năng: Copy 2 mặt + Fax.Bảo hành 2 năm, Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C6004

Giá: 53,700,000VNĐ  Giá KM: 41,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 60 bản/phút, khổ giấy A3 Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C4504

Giá: 51,700,000VNĐ  Giá KM: 38,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 45 bản/phút, khổ giấy A3 Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C3504

Giá: 47,700,000VNĐ  Giá KM: 32,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 35 bản/phút, khổ giấy A3 Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C3004

Giá: 45,700,000VNĐ  Giá KM: 31,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 30 bản/phút, khổ giấy A3 Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C6003

Giá: 48,100,000VNĐ  Giá KM: 32,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 60 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C5503

Giá: 43,100,000   Giá KM: 30,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 55 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C4503

Giá: 39,800,000   Giá KM: 28,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 45 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C3503

Giá: 36,800,000   Giá KM: 24,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 35 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C3003

Giá: 34,800,000   Giá KM: 23,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 30 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP C2503

Giá: 32,800,000   Giá KM: 22,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 25 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C5502

Giá: 39,800,000   Giá KM: 25,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 55 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C4502

Giá: 37,800,000   Giá KM: 24,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ:45 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C3502

Giá: 35,800,000   Giá KM: 23,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ:35bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU Có sằn chức năng: Bộ nạp và đảo 02 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C3002

Giá: 33,800,000   Giá KM: 22,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ:30 bản/phút, khổ giấy A3. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP C401

Giá: 23,800,000   Giá KM: 15,800,000

Máy Photocopy kỹ thuật số laser màu có tốc độ: 40 bản/phút, khổ giấy A4. Chức năng: COPY MÀU - IN MÀU - SCAN MÀU

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh MP W8140

Giá bán: CALLVNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan màu,Tốc độ: 5 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh MP W7100

Giá bán: CALLVNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan màu,Tốc độ: 5 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh Aficio MP W7140

Giá bán: CALLVNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan màu,Tốc độ: 7,1 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh Aficio MP W5100

Giá bán: CALLVNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan màu,Tốc độ: 5,1 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh Aficio MP W3601

Giá: 198,000,000VNĐ  Giá KM: 165,800,000 VNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan màu,Tốc độ: 3,6 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy A0 Ricoh aficio MP W3600

Giá: 154,000,000VNĐ  Giá KM: 129,000,000 VNĐ

Máy Photocopy laser kỹ thuật số khổ A0, Copy-in qua mạng - scan,Tốc độ: 3,6 trang A0/phút.Máy được bảo hành 12 tháng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 2329A

Giá bán: 33,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 23 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 250 tờ x 01.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 5018A

Giá bán: 135,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 50 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 550 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 4518A

Giá bán: 115,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 45 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 550 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 3518A

Giá bán: 89,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 35 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 550 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 3018A

Giá bán: 69,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 30 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 550 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 2518A

Giá bán: 60,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 25 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 550 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 2829A

Giá bán: 54,800,000VNĐ

Máy Photocopy laser trắng đen khổ A3. Chức năng: Copy - In mạng - Scan màu qua mạng. Tốc độ 28 bản/phút. Bộ tự động đảo 2 mặt bản gốc và bản sao (ADU). Khay giấy 250 tờ x 02.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 5000

Giá bán: 172,800,000

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 50 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 3500

Giá bán: 115,800,000

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 35 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 4000

Giá bán: 144,800,000

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 40 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 3000

Giá bán: 90,800,000

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 30 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 2500

Giá bán: 72,800,000

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 25 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh IM 2702

Giá bán: 60,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Bộ đảo 02 mặt bản sao. Tốc độ 27 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh M 2701

Giá bán: 43,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Bộ đảo 02 mặt bản sao. Tốc độ 27 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 2555SP

Giá bán: 75,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 25 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3055SP

Giá bán: 95,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 30 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3555SP

Giá bán: 106,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 35 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 4055SP

Giá bán: 134,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 40 bản/phút. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Hãng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 5055SP

Giá bán: 164,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 50 bản/phút. Bảo hành 12 tháng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 6055SP

Giá bán: 215,800,000VNĐ

Chức năng: Photocopy, In mạng, Scan màu, Nạp và đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Tốc độ 60 bản/phút. Bảo hành 12 tháng, bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 8508A

Giá: 59,800,000VNĐ  Giá KM: 42,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao 85 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 7508A

Giá: 53,800,000VNĐ  Giá KM: 39,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao 75 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 6508A

Giá: 49,800,000VNĐ  Giá KM: 36,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao 65 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 5008A

Giá: 41,000,000VNĐ  Giá KM: 25,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc 50 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 4508A

Giá: 39,800,000VNĐ  Giá KM: 23,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc 45 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 3008A

Giá: 29,800,000VNĐ  Giá KM: 19,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc 30 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 2508A

Giá: 28,800,000VNĐ  Giá KM: 18,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 25 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 857

Giá: 44,800,000VNĐ  Giá KM: 29,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao: 85 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 757

Giá: 40,800,000VNĐ  Giá KM: 28,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao: 75 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 657

Giá: 39,800,000VNĐ  Giá KM: 27,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ cao: 60 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 507

Giá: 19,800,000VNĐ  Giá KM: 14,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 50 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 457

Giá: 18,800,000VNĐ  Giá KM: 13,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 45 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 357

Giá: 17,800,000VNĐ  Giá KM: 12,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 35 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 307

Giá: 17,800,000VNĐ  Giá KM: 11,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 30 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 257

Giá: 16,800,000VNĐ  Giá KM: 11,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Laser kỹ thuật số Toshiba. Tốc độ 25 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan mạng màu. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 5055SP

Giá: 56,000,000VNĐ  Giá KM: 33,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 5055SP. Model năm 2019, 50 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 4055SP

Giá: 44,300,000VNĐ  Giá KM: 30,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 4055SP. Model năm 2019, 40 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3555SP

Giá: 37,300,000VNĐ  Giá KM: 26,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 3555SP. Model năm 2019, 35 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3055SP

Giá: 38,300,000VNĐ  Giá KM: 25,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 3055SP. Model năm 2019, 30 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 5054

Giá: 36,800,000VNĐ  Giá KM: 25,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 5054. Model năm 2018, 50 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3554

Giá: 28,800,000VNĐ  Giá KM: 17,800,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 3554. Model năm 2018, 35 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 7503

Giá: 89,700,000VNĐ  Giá KM: 74,800,000 VNĐ

Máy photocopy công nghiệp, tốc độ 75 bản/phút. Model đời 2017. Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu mạng + Kết nối Wifi + Blutooth. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7502

Giá: 79,000,000VNĐ  Giá KM: 67,800,000 VNĐ

Máy photocopy công nghiệp, tốc độ 75 bản/phút. Model đời 2014. Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu mạng. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 8001

Giá: 56,000,000VNĐ  Giá KM: 42,800,000 VNĐ

Máy photocopy công nghiệp, tốc độ 80 bản/phút. Chức năng: Copy + In mạng + Scan màu mạng. Đảo 2 mặt bản gốc và sao.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3353

Giá: 19,300,000VNĐ  Giá KM: 14,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 3353. Model năm 2016, 33 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh MP 3053

Giá: 18,200,000VNĐ  Giá KM: 13,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh MP 3053. Model năm 2016, 30 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex. Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001

Giá: 25,800,000VNĐ  Giá KM: 17,800,000 VNĐ

Máy Photocopy kỹ thuật số Model 2014, màn hình cảm ứng màu. Tốc độ 50 bản/phút. Nạp và Đảo 2 mặt bản gốc và bản sao. Chọn thêm chức năng in mạng và scan màu qua mạng.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002

Giá: 38,800,000VNĐ  Giá KM: 21,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002. Model năm 2015. Tốc độ 50 bản / phút. Chức năng Copy, In mạng, Scan màu, đảo 2 mặt bản sao. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2852

Giá: 16,800,000VNĐ  Giá KM: 12,300,000 VNĐ

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2852. Model năm 2015, 28 bản/phút. Chức năng Copy, In, Scan màu, duplex.Bào hành 2 năm. Bảo trì miễn phí 5 năm.

Tình trạng: Còn hàng
Hiện có: 0 bình luận